?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada Izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvdarbiem (jaunbūve)

Iepirkuma ID
DNP 2017/34
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
04.09.2017
Iesnieguma termiņš
15.09.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126; mob.tālr. 22003609, kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/py3u55gg?k=0c9c9611

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību (turpmāk – PIL).

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju jaunbūve” (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: Pilnsabiedrība “BūveForma & MARK”, turpmāk – Būvprojekts) un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līguma projektu un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Jāņa Čakstes iela 4, Dobele, Dobeles novads.

Līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas un līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2017. gada 15.septembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Cerkazi - G" reģ. Nr. 43603063747
Līgumcena: 
39 000 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Cerkazi - G" reģ. Nr. 43603063747
Contract amount 1
39 000 EUR
Pievienotie dokumenti