?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada Izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvdarbiem (jaunbūve)

Iepirkuma ID
DNP 2017/34
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
04.09.2017
Iesnieguma termiņš
15.09.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126; mob.tālr. 22003609, kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/py3u55gg?k=0c9c9611

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību (turpmāk – PIL).

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju jaunbūve” (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: Pilnsabiedrība “BūveForma & MARK”, turpmāk – Būvprojekts) un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līguma projektu un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Jāņa Čakstes iela 4, Dobele, Dobeles novads.

Līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas un līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2017. gada 15.septembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Cerkazi - G" reģ. Nr. 43603063747
Līgumcena: 
39 000 EUR
Uzvarētājs 1
SIA "Cerkazi - G" reģ. Nr. 43603063747
Contract amount 1
39 000 EUR
Pievienotie dokumenti