?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācijas un pārbūves būvdarbiem

Iepirkuma ID
DNP 2018/9
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
20.02.2018
Iesnieguma termiņš
05.03.2018
Informācijas atjaunošanas datums
09.03.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
07.03.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Projektu vadītājs Raivis Luks, mob. tālr. 27865565

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/hpbpfkea?k=89c96296

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve” (pievienots papildus iepirkuma dokumentiem, autors: SIA “KONVENTS”, SIA “ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS”).

Līguma izpildes vieta, adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads.

Līguma maksimālais izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas un līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 5. martam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Pievienotie dokumenti