?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” un “Dobeles sākumskola un sporta zāle” īstenošanai

Iepirkuma ID
DNP 2018/25K/ERAF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
29.03.2018
Iesnieguma termiņš
25.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
31.05.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
29.05.2018
Statuss
Pārtraukts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv 

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Apraksts

Informējam, ka pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) vēstuli un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 14. punktā noteikto, PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSME TIEK ATCELTA UN IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI NETIKS ATVĒRTI.

Būvprojekts "Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra jaunbūvei un Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbiem " pieejams linka adresē:  https://failiem.lv/u/pr4sc554

Būvprojekts "Dobeles sākumskolas pārbūvei un sporta zāles jaunbūvei " pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/hb9979na

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

1.DAĻA – Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūves un Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbiem saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “INXIDE”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projekta noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbu uzsākšana plānota no 2018. gada maija.

2.DAĻA – Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles sākumskolas pārbūvei un sporta zāles jaunbūves būvdarbiem saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles sākumskola un sporta zāle” (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA “BM - projekts”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projekta noteikumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 10 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvdarbu uzsākšana plānota no 2018. gada jūnija.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 25. aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 25. aprīlī plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Lūgums turpmāk sekot līdzi aktuālākajai informācijai par iepirkumiem un to grozījumiem mūsu mājaslapā pie attiecīgajiem ieprikumiem: "Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūve un Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbi", ID Nr. DNP 2018/6K/ERAF un iepirkumam "Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles jaubūve Dainu ielā 8, Dobelē, ID Nr. DNP 2018/24K/ERAF.