?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (jaunbūve) īstenošanai

Iepirkuma ID
DNP 2018/37/ERAF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
30.05.2018
Iesnieguma termiņš
11.06.2018
Informācijas atjaunošanas datums
21.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
13.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Apraksts

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Būvprojekti pieejams linka adresēs: https://www.failiem.lv/u/nd78shmk; https://www.dropbox.com/s/mpsywn84nimy9wh/DVG_demontaza_pask_raksts.7z?dl=0

Iepirkuma priekšmets ir Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūves darbiem (izņemot esošās ēkas atjaunošanas darbus) saskaņā ar Būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (pievienots papildus Iepirkuma dokumentiem, autors: SIA “INXIDE”).

Līguma izpildes vieta, adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018.gada 11.jūnijam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” reģ. Nr. 40003947374
Līgumcena: 
26 220 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” reģ. Nr. 40003947374
Contract amount 1
26 220 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti