?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta ”Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana, 1.kārta” īstenošanai

Iepirkuma ID
DNP 2018/31/ERAF
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
12.04.2018
Iesnieguma termiņš
24.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
01.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
08.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona objekta apsekošanai: Projektu vadītāja Taiga Gribuste, mob. tālr. 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv.

Apraksts

Būvprojkets pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/8ugpcj5m

Iepirkums tiek veikts projekta “Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība” (“Regeneration, development and maintenance of public territories with environmental problems”, LLI-408) prioritātes 1.3. “Degradēto teritoriju reģenerācija” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros un paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošanas darbiem Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojekta “Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana” 1.kārtu (autors: SIA “BALTEX GROUP”), tehnisko specifikāciju, Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta: Pļavas iela 3, Dobele, Dobeles novadā.

Līguma izpildes termiņš ir 7 mēneši no būvdarbu līguma parakstīšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Darbus Būvuzņēmējam un Būvuzraugam jāuzsāk 2018.gada maija mēnesī.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 24.aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
21 000 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “RS Būvnieks” reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 1
21 000 EUR (bez PVN)
Pievienotie dokumenti