?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana par gājēju un veloceliņa izbūvi posmā no Elektrības ielas, Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem

Iepirkuma ID
DNP 2016/61
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
30.12.2016
Iesnieguma termiņš
13.01.2017
Informācijas atjaunošanas datums
14.06.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
30.01.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Taiga Gribuste, tālr.63720931, mob.tālr.29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv.  

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumu par Nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, mob.tālr.26549058.

Jautājumi par iepirkumu jānosūta uz e-pastu: zane.pelna@dobele.lv

Apraksts

Būvprojekta izstrāde par gājēju un veloceliņa izbūvi posmā no Elektrības ielas, Dobelē līdz pagriezienam uz Virkus kapiem un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums),  Projektēšanas uzdevumu (4.pielikums), tehniskajiem noteikumiem (pievienoti papildus iepirkuma nolikumam) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektiem (7., 8.pielikums).

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 60 kalendārās dienas (izņemot LR noteiktos valsts svētkus) no līguma parakstīšanas dienas, tajā skaitā Būvprojekta saskaņošana ar visām institūcijām un Būvprojekta akceptēšana Būvvaldē.

Autoruzraudzība jāveic visā būvdarbu veikšanas laikā (paredzamais būvdarbu laiks 2017.gada maijs - oktobris) līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "BM-projekts", reģ.Nr.40103196966
Līgumcena: 
12980.00
Uzvarētājs 1
SIA "BM-projekts", reģ.Nr.40103196966
Contract amount 1
12980.00