?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība par labiekārtošanas darbiem Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” teritorijā

Iepirkuma ID
DNP 2018/26K
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
29.03.2018
Iesnieguma termiņš
23.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
22.08.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
26.04.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersona Objekta apsekošanai: Projektu vadītājs Raivis Luks, mob. tālr. 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana (paredzamā uzraudzība 2019.-2020.gadā) labiekārtošanas darbiem Valsts nozīmes pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” dienvidu daļas teritorijā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem (pievienoti papildus iepirkumam) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektiem.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš: 60 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Autoruzraudzība jāveic visā būvdarbu veikšanas laikā (paredzamais būvdarbu laiks 2019.gadā vai 2020.gadā un līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Objekts (projektējamā vieta – Brīvības iela 2c) ir brīvi pieejams apskatei vai iepriekš, sazinoties ar Projektu vadītājs Raivis Luks, mob. tālr. 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst. 15:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15 (LV-3701).

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 23.aprīlī plkst. 15:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Livland group” reģ. Nr. 40103754794
Līgumcena: 
44 150 EUR, bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA “Livland group” reģ. Nr. 40103754794
Contract amount 1
44 150 EUR, bez PVN