?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvprojekta “Dobeles sākumskola un sporta zāle” būvekspertīze

Iepirkuma ID
DNP 2018/2
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
17.01.2018
Iesnieguma termiņš
29.01.2018
Informācijas atjaunošanas datums
12.03.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
01.03.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr. 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv.

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets - Būvkspertīzes pakalpojuma nodrošināšana būvprojektam “Dobeles sākumskola un sporta zāle” (autors SIA “BM – projekts”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

Objekta atrašanās vieta: Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads.

Līguma izpildes laiks: Būvprojekta ekspertīze jāveic 5 (piecu) kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvārim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Cerkazi - G" reģ. Nr. 43603063747
Līgumcena: 
21 840 EUR bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA "Cerkazi - G" reģ. Nr. 43603063747
Contract amount 1
21 840 EUR bez PVN