?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvprojekta “Dobeles Olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūve" būvekspertīze

Iepirkuma ID
DNP 2018/3
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
23.01.2018
Iesnieguma termiņš
05.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums
22.05.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
14.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Dainis Ritums, tālr. 63781886, mob.tālr.25488430, e-pasts: dainis.ritums@dobele.lv.

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Būvkspertīzes pakalpojuma nodrošināšana būvprojektam “Dobeles Olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūve”, turpmāk – Būvprojekts, (autors SIA “BM – projekts”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma nosacījumiem (papildus iepirkuma dokumentiem ir pievienotas būvatļaujas).

Objekta atrašanās vieta: Tērvetes iela 1 un Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads.

 Līguma izpildes laiks: Būvprojekta ekspertīze jāveic 5 (piecu) kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 5. februārim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Cerkazi - G” reģ. Nr. 43603063747
Līgumcena: 
24 990 EUR bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA “Cerkazi - G” reģ. Nr. 43603063747
Contract amount 1
24 990 EUR bez PVN