?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 14.08.2020
E.g., 14.08.2020
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
27.02.2017 DNP 2017/4/ELFLA Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 10.03.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/3 Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” 10.03.2017 Pabeigts
24.02.2017 DNP 2017/1 Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana, ”Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles novads 10.03.2017 Pabeigts
08.09.2016 DNP 2016/48 Katlumājas iekārtu nomaiņa dienesta viesnīcai, Dobeles novadā 20.09.2016 Pabeigts
05.09.2016 DNP 2016/46 Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā 16.09.2016 Pabeigts
21.07.2016 DNP 2016/42 Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā 02.08.2016 Pārtraukts
20.07.2016 DNP 2016/41 Gājēju ietves izbūve ceļā “Auri – Apgulde – Naudīte” Dobeles novadā 02.08.2016 Pabeigts
14.07.2016 DNP 2016/40 Satiksmes drošības uzlabojumi Penkules pagastā, Dobeles novadā 2.kārta 27.07.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/37 Aktu zāles un skatuves atjaunošanas darbi PII “Auriņš”, Dobeles novadā 21.06.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/36 Remontdarbi Dobeles Kristīgajā pamatskolā 20.06.2016 Pabeigts

Lapas