?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 15.08.2020
E.g., 15.08.2020
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
04.03.2010 DNP 2010/15 Jumtu vienkāršotā renovācija daudzdzīvokļu mājām Bikstu pagastā, Dobeles novadā 25.03.2010 Pabeigts
03.03.2010 DNP 2010/14 Jumtu vienkāršotā renovācija pašvaldības ēkām Penkules pagastā, Dobeles novadā 23.03.2010 Pabeigts
03.03.2010 DNP 2010/13 Laukuma asfaltbetona seguma atjaunošana pie Bikstu kultūras nama Dobeles novadā 22.03.2010 Pabeigts
22.01.2010 DNP 2010/05 Krimūnu pagasta Akāciju ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 10.02.2010 Pabeigts
21.01.2010 DNP 2010/04 Katlumājas un apkures montāža Auru pagasta PII "Auriņš" 12.02.2010 Pabeigts
20.01.2010 DNP 2010/02 Krimūnu pagasta Akāciju ciema ielu un iekškvartāla laukumu rekonstrukcija 10.02.2010 Pabeigts
20.01.2010 DNP 2010/01-ELGF Bērzes pagasta ceļa Nr. 27 "Kreijas- ceļš V - 1103" rekonstrukcija 5.16 km posmā 10.02.2010 Pabeigts

Lapas