?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/19K/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
30.05.2017
Iesnieguma termiņš
01.08.2017
Informācijas atjaunošanas datums
10.10.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Ceļu inženiere Lūcija Ozola, tālr. 63700105, mob.tālr.26423385, e-pasts: lucija.ozola@dobele.lv

Projektu vadītāja Kristīne Ūdre, tālr.63700126, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

 Kontaktpersonas attiecīgā objekta apsekošanai skatīt nolikuma 6.pielikumā.

Apraksts

Būvprojekti par visām sešām daļām pieejami linka adresē: https://failiem.lv/u/4cttkwwz

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 iepirkuma daļās:

1.DAĻA - autoceļš “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” pārbūve Auru pagastā, Dobeles novadā. Līguma izpildes vieta: autoceļš “Ziņģi – Ziemeļi – Āpšēni” Auru pagastā, Dobeles novadā. Līguma maksimālais izpildes termiņš: 6 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

2.DAĻA - autoceļš “P97 – Vērpīši un Salmiņi – Virkus muiža” pārbūve Bērzes pagastā, Dobeles novadā. Līguma izpildes vieta: autoceļš ““P97 – Vērpīši” un “Salmiņi – Virkus muiža”” Bērzes pagastā, Dobeles novadā. Līguma maksimālais izpildes termiņš: 6 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

3.DAĻA - autoceļš “Buķelis - Ielejas” pārbūve Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā. Līguma izpildes vieta: autoceļš “Buķelis - Ielejas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā. Līguma maksimālais izpildes termiņš: 4 mēneši no līguma parakstīšanas dienas

4.DAĻA - autoceļš “Lāčgalvas - Bištēviņi” pārbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. Līguma izpildes vieta: autoceļš “Lāčgalvas - Bištēviņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā. Līguma maksimālais izpildes termiņš: 5 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

5.DAĻA - autoceļš “Ļuku ceļš” pārbūve Annenieku pagastā, Dobeles novadā. Līguma izpildes vieta: autoceļš “Ļuku ceļš” Annenieku pagastā, Dobeles novadā. Līguma maksimālais izpildes termiņš: 6 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6.DAĻA - autoceļš “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” pārbūve Dobeles pagastā, Dobeles novadā. Līguma izpildes vieta: autoceļš “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” Dobeles pagastā, Dobeles novadā. Līguma maksimālais izpildes termiņš: 4 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātam konkursam "Autoceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai  Dobeles novadā", identifikācijas numurs DNP 2017/19K/ELFLA,

tiek mainīts un pagarināts līdz 1.augustam plkst. 14:00

 

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs 5
Uzvarētājs: 
SIA “Union Asphalttechnik”, reģ. Nr. 40003007138
Līgumcena: 
par iepirkuma priekšmeta 1. daļu: 851 408,93 EUR
Uzvarētājs: 
CBF SIA “BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644
Līgumcena: 
par iepirkuma priekšmeta 2. daļu: 1 189 716,44 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “Ceļinieks 01”, reģ. Nr. 44103022572
Līgumcena: 
par iepirkuma priekšmeta 3. daļu: 472 483,49 EUR
Uzvarētājs: 
SIA “Rīgas tilti”, reģ. Nr. 40003033272
Līgumcena: 
par iepirkuma priekšmeta 4. daļu: 867 662,72 EUR
Uzvarētājs: 
CBF SIA “BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644
Līgumcena: 
par iepirkuma priekšmeta 5. daļu: 819 545,51 EUR
Uzvarētājs 1
SIA “Union Asphalttechnik”, reģ. Nr. 40003007138
Contract amount 1
par iepirkuma priekšmeta 1. daļu: 851 408,93 EUR
Uzvarētājs 2
CBF SIA “BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644
Contract amount 2
par iepirkuma priekšmeta 2. daļu: 1 189 716,44 EUR
Uzvarētājs 3
SIA “Ceļinieks 01”, reģ. Nr. 44103022572
Contract amount 3
par iepirkuma priekšmeta 3. daļu: 472 483,49 EUR
Uzvarētājs 4
SIA “Rīgas tilti”, reģ. Nr. 40003033272
Contract amount 4
par iepirkuma priekšmeta 4. daļu: 867 662,72 EUR
Uzvarētājs 5
CBF SIA “BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644
Contract amount 5
par iepirkuma priekšmeta 5. daļu: 819 545,51 EUR