?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Autoceļa "Jaunļobas - Granti - šoseja "Dobele - Jaunbērze 3.km."" pārbūve Dobeles pagastā, Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2018/40K/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
19.06.2018
Iesnieguma termiņš
17.07.2018
Informācijas atjaunošanas datums
31.01.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
05.10.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

 

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://www.failiem.lv/u/gahgk2cu

Iepirkuma priekšmets ir autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” (ar grants segumu) pārbūve Dobeles pagastā, Dobeles novadā saskaņā ar Būvprojektu “Autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km” pārbūve”  (autors: SIA “INXIDE”).

Līguma izpildes vieta: autoceļš “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” Dobeles pagastā, Dobeles novadā.

Līguma maksimālais izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši: 1.kārtai - 2 (divi) mēneši, 2. kārtai - 2 (divi) mēneši*, jāpabeidz Darbi līdz Darbu nodošanai – pieņemšanai.

Pēc Darbu pabeigšanas 1 mēneša laikā jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam visi dokumenti par veiktajiem būvdarbiem uz Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

1.KĀRTAS Darbi jāuzsāk 2019.gada aprīlī.

2.KĀRTA Darbi jāuzsāk 2018.gada augustā.

Informējam ka pārējie nepieciešamie dokumenti ir apskatāmi www.eis.gov.lv un piedāvājumu iesniegšana notiek www.eis.gov.lv !!!

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 17.jūlijam pl.14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursa apakšsistēmā.

Piedāvājumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pēc nolikuma 2.1.punktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti (izskatīti), netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ piegādātājam.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "Saldus ceļinieks" reģ. Nr. 48503000026
Līgumcena: 
1 340 033,18 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA "Saldus ceļinieks" reģ. Nr. 48503000026
Contract amount 1
1 340 033,18 EUR (bez PVN)