?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ārējo inženiertīklu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Skolas ielā 2, Dobelē

Iepirkuma ID
DNP 2017/29SP
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Sarunu procedūra
Izsludināts
17.07.2017
Iesnieguma termiņš
07.08.2017
Informācijas atjaunošanas datums
03.12.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
09.08.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, objekta apsekošanai: Komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis, tālr. 63707263, mob.tālr.29266017 e-pasts: dainis.sirsonis@dobele.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Procedūras priekšmets ir būvdarbi – Ārējo inženiertīklu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Skolas ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā saskaņā ar būvprojektu (pievienots papildus Procedūras dokumentiem, autors: SIA ,,MARK ARHITEKTI”), tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, viss kopā – Darbi, un būvatļauja, ko izsniegs Izpildītājam līguma parakstīšanas dienā.

Līguma izpildes vieta, adrese: Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads.

Līguma izpildes termiņš: līdz 20.06.2018. (Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ārējo elektrotīklu un ārējo vājstrāvas tīklu izbūve jāveic 2017. gadā, bet teritorijas labiekārtošana jāveic līdz 2018. gada 20.jūnijam).

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA Specializētā celtniecības-montāžas sabiedrība "Dzirnakmens", reģ. Nr. 40003018837
Līgumcena: 
306 830.90 EUR
Uzvarētājs 1
SIA Specializētā celtniecības-montāžas sabiedrība "Dzirnakmens", reģ. Nr. 40003018837
Contract amount 1
306 830.90 EUR