?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ārējo inženiertīklu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Skolas ielā 2, Dobelē

Iepirkuma ID
DNP 2017/17K
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
19.05.2017
Iesnieguma termiņš
30.06.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Statuss
Pabeigts bez uzvarētājiem
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu:Komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis, tālr. 63707263, e-pasts: dainis.sirsonis@dobele.lv  

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Dainis Sirsonis, mob.tālr.29266017

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Ārējo inženiertīklu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Skolas ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā saskaņā ar būvprojektu (pievienots papildus Konkursa dokumentiem, autors: SIA ,,MARK ARHITEKTI”), tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta, adrese: Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads.

Līguma izpildes termiņš: līdz 20.06.2018. (Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ārējo elektrotīklu un ārējo vājstrāvas tīklu izbūve jāveic 2017. gadā, bet teritorijas labiekārtošana jāveic līdz 2018. gada 20.jūnijam).

Pievienotie dokumenti