?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2018/45
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
14.09.2018
Iesnieguma termiņš
27.09.2018
Informācijas atjaunošanas datums
12.03.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
22.10.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob.tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ielu, parku, pagalmu un sabiedrisko pasākumu vietu apgaismojuma tīklu apkalpošana Dobeles pilsētā un Dobeles novada pagastos, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu.

Iepirkums sastāv no 4 (četrām) iepirkuma daļām:

PIRMĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles pilsētā.

OTRĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Auru pagastā.

TREŠĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Bērzes, Krimūnu un Dobeles pagastos.

CETURTĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Naudītes, Bikstu, Zebrenes un Jaunbērzes pagastos.

Līguma maksimālais izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Līguma izpildes vieta: Dobele un Dobeles novada pagasti.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018.gada 27.septembrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs: 
SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Līgumcena: 
Par iepirkuma 1.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 22 440,00 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs: 
SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Līgumcena: 
Par iepirkuma 3.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 5 400,00 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs: 
SIA “JES”, reģ Nr. 40003133150
Līgumcena: 
Par iepirkuma 2.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 7 001,52 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs: 
SIA “JES”, reģ Nr. 40003133150
Līgumcena: 
Par iepirkuma 4.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 7 035,12 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Contract amount 1
Par iepirkuma 1.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 22 440,00 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 2
SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Contract amount 2
Par iepirkuma 3.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 5 400,00 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 3
SIA “JES”, reģ Nr. 40003133150
Contract amount 3
Par iepirkuma 2.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 7 001,52 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 4
SIA “JES”, reģ Nr. 40003133150
Contract amount 4
Par iepirkuma 4.daļu - līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešos: 7 035,12 EUR (bez PVN)