?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2017/33
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
15.08.2017
Iesnieguma termiņš
28.08.2017
Informācijas atjaunošanas datums
08.06.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
08.09.2017
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par nolikumu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālrunis: 63720939, 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem sūtīt: Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv

 

Apraksts

Iepirkuma priekšmets ir par ielu, parku, pagalmu un sabiedrisko pasākumu vietu apgaismojuma tīklu apkalpošanu Dobeles pilsētā un Dobeles novada pagastos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un šī nolikuma nosacījumiem.

Līguma izpildes vieta: Dobeles novada pašvaldība.

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 iepirkuma daļās:

1.DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles pilsētā.

2.DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Auru pagastā.

3.DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Bērzes, Krimūnu un Dobeles pagastos.

4.DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Naudītes, Bikstu, Zebrenes un Jaunbērzes pagastos.

Pretendents var iesniegt par vienu vai vairākām daļām. Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2017. gada 28. augustam plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs: 
Iepirkuma 1. daļā: SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Līgumcena: 
22 452,00 EUR
Uzvarētājs: 
Iepirkuma 2. daļā: SIA "JES" reģ. Nr. 40003133150
Līgumcena: 
7 001,50 EUR
Uzvarētājs: 
Iepirkuma 3. daļā: SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Līgumcena: 
5 400,00 EUR
Uzvarētājs: 
Iepirkuma 4. daļā: SIA "JES" reģ. Nr. 40003133150
Līgumcena: 
7 035,12 EUR
Uzvarētājs 1
Iepirkuma 1. daļā: SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Contract amount 1
22 452,00 EUR
Uzvarētājs 2
Iepirkuma 2. daļā: SIA "JES" reģ. Nr. 40003133150
Contract amount 2
7 001,50 EUR
Uzvarētājs 3
Iepirkuma 3. daļā: SIA "J.E.F." reģ. Nr. 48503004386
Contract amount 3
5 400,00 EUR
Uzvarētājs 4
Iepirkuma 4. daļā: SIA "JES" reģ. Nr. 40003133150
Contract amount 4
7 035,12 EUR