?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2016/43
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
26.07.2016
Iesnieguma termiņš
08.08.2016
Informācijas atjaunošanas datums
20.01.2017
Lēmuma pieņemšanas datums
17.08.2016
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Par iepirkuma priekšmetu: Darba aizsardzības vecākais speciālists Dzintars Āmars, tālrunis: 63707262

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentiem: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko. Tālrunis: 63720939, 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt - e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Apraksts

Ielu, parku, pagalmu un sabiedrisko pasākumu vietu apgaismojuma tīklu apkalpošana Dobeles pilsētā un Dobeles novada pagastos.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas vai līdz kopējai līguma summas 42000 EUR (bez PVN) apguvei.
Iepirkums sastāv no 4 (četrām) daļām:

PIRMĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles pilsētā.
OTRĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Auru pagastā.
TREŠĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Bērzes, Krimūnu un Dobeles pagastos.
CETURTĀ DAĻA – Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Naudītes, Bikstu, Zebrenes un Jaunbērzes pagastos.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs 3
Uzvarētājs 4
Uzvarētājs: 
1.daļā SIA „ECD” reģ. Nr.48503022907
Līgumcena: 
EUR 22 440,00
Uzvarētājs: 
2.daļā SIA „JES” reģ. Nr.40003133150
Līgumcena: 
EUR 7 001,52
Uzvarētājs: 
3.daļā SIA „ECD” reģ. Nr. 48503022907
Līgumcena: 
EUR 5 400,00
Uzvarētājs: 
4.daļā SIA „JES” reģ. Nr.40003133150
Līgumcena: 
EUR 7 035,12
Uzvarētājs 1
1.daļā SIA „ECD” reģ. Nr.48503022907
Contract amount 1
EUR 22 440,00
Uzvarētājs 2
2.daļā SIA „JES” reģ. Nr.40003133150
Contract amount 2
EUR 7 001,52
Uzvarētājs 3
3.daļā SIA „ECD” reģ. Nr. 48503022907
Contract amount 3
EUR 5 400,00
Uzvarētājs 4
4.daļā SIA „JES” reģ. Nr.40003133150
Contract amount 4
EUR 7 035,12