?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2015/19
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
16.06.2015
Iesnieguma termiņš
01.07.2015
Informācijas atjaunošanas datums
06.06.2016
Lēmuma pieņemšanas datums
20.07.2015
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Par iepirkuma priekšmetu: darba aizsardzības vecākais speciālists Dzintars Āmars, tālr. 63707262
Par iepirkuma dokumentiem: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv

Apraksts

Ielu, parku, pagalmu un sabiedrisko pasākumu vietu apgaismojuma tīklu apkalpošana Dobeles pilsētā un Dobeles novada pagastos, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas vai līdz kopējai līguma summas 42000 EUR (bez PVN) apguvei.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs 2
Uzvarētājs: 
SIA „J.E.F.” reģ. Nr.48503004386 - iepirkuma 1. un 3. daļā
Līgumcena: 
1.daļā - EUR 22 463,36; 3.daļā - EUR 5 400,00
Uzvarētājs: 
SIA „JES” reģ. Nr.40003133150 - iepirkuma 2. un 4.daļā
Līgumcena: 
2.daļā - EUR 7 001,52; 4.daļā - EUR 7 035,12
Uzvarētājs 1
SIA „J.E.F.” reģ. Nr.48503004386 - iepirkuma 1. un 3. daļā
Contract amount 1
1.daļā - EUR 22 463,36; 3.daļā - EUR 5 400,00
Uzvarētājs 2
SIA „JES” reģ. Nr.40003133150 - iepirkuma 2. un 4.daļā
Contract amount 2
2.daļā - EUR 7 001,52; 4.daļā - EUR 7 035,12