?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2019.gads

26.09.2019.
Pamatdokuments
Nr.7_27.06.2019.
Nav spēkā
“Grozījumi Dobeles novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” (42.19 KB)
Paskaidrojuma raksts (30.74 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumi (56.50 KB)
Pamatbudžeta izdevumi (162.02 KB)
Ieņēmumu, izdevumu kopsavilkums (13.22 KB)
Speciālais budžets (12.88 KB)
Ziedojumi (15.70 KB)
Saistību apmērs (22.06 KB)
Nr.10_26.09.2019.
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2019. gadam” (34.90 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumi (62.00 KB)
Pamatbudžeta izdevumi (184.29 KB)
Ieņēmumu, izdevumu kopsavilkums (13.21 KB)
Ziedojumi (15.58 KB)
Saistību apmērs (24.59 KB)
Paskaidrojuma raksts (21.02 KB)
29.08.2019.
Pamatdokuments
29.08.2019.
Pamatdokuments
29.08.2019. (ar grozījumiem 30.04.2020.)
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 30.04.2020
29.08.2019.
Pamatdokuments

Lapas