?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2019.gads

Nr.113/6 30.05.2019.
Nav spēkā
Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņs” nolikums (249.44 KB)
Nr.112/6 30.05.2019.
Pamatdokuments
Nr.111/6 30.05.2019.
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu projekts Nr.6
Pamatdokuments
Nr.49/2 28.02.2019.
Pamatdokuments
Nr.1_31.01.2019.
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2019. gadam (67.50 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadam (22.62 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019. gadam (130.66 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019. gadam (13.11 KB)
Dobeles novada pašvaldības speciālais budžets 2019. gadam (34.00 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2019. gadam (11.75 KB)
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2019. gadam (26.15 KB)
Paskaidrojuma raksts Dobeles novada pašvaldības 2019. gada budžetam (279.85 KB)

Lapas