?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2010.gads

Nr. 24_29072010 (ar grozījumiem 29.12.2011., 31.05.2012., 28.11.2013., 26.06.2015.)
Nav spēkā
Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (209.14 KB)
Nr. 23_29072010
Nav spēkā
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr. 21_29062010 (ar grozījumiem 24.04.2014. un 27.08.2015.)
Pamatdokuments
Nr. 20_29062010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr. 19_29062010 (ar grozījumiem 31.10.2013., 31.03.2016.)
Pamatdokuments
Nr. 18_08062010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr. 17_27052010 (ar grozījumiem 29.12.2011., 29.08.2013., 23.01.2014., 25.10.2018., 29.06.2019.) )
Pamatdokuments
Nr. 16_27052010 (ar grozījumiem 29.07.2010., 26.08.2010.)
Pamatdokuments
Nr. 15_05052010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" (229.42 KB)
Nr. 14_22042010 (ar grozījumiem 28.11.2013.,24.04.2014.)
Pamatdokuments
Nr. 13_25032010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr. 11_25032010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos "Par Dobeles novada teritorijas plānojumiem" (0.00 KB)
Nr. 10_25032010
Nav spēkā
Dobeles pilsētas teritorijas plānojuma 2007. - 2019.gadam ar 2010.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (56.50 KB)
Nr. 9_25032010
Nav spēkā
Par tirdzniecību publiskās vietās Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr. 8_25032010 (ar grozījumiem 24.04.2014.)
Nav spēkā
Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi (325.30 KB)
Nr. 7_25022010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības nolikums'' (0.00 KB)
Nr. 6_25022010
Nav spēkā
Par Dobeles novada pašvaldības nodevām (0.00 KB)
Nr. 5_18022010
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam (0.00 KB)

Lapas