?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2011.gads

29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Nav spēkā
Annenieku PII Riekstiņš nolikums (216.29 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Nav spēkā
Auru PII Auriņš nolikums (216.75 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Nav spēkā
Bērzupes speciālās internātpamatskolas nolikums (258.01 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Nav spēkā
Bikstu pamatskolas nolikums (252.11 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012., 26.10.2017.)
Nav spēkā
Dobeles PII Jāņtārpiņš nolikums (103.50 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012. un 28.01.2016)
Nav spēkā
Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikums (385.23 KB)
29.09.2011. (29.10.2015. redakcija)
Nav spēkā
Dobeles PII Valodiņa nolikums (313.49 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Nav spēkā
Dobeles PII Zvaniņš nolikums (213.71 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012. un 24.03.2015.)
Nav spēkā
Gardenes pamatskolas nolikums (248.90 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Nav spēkā
Jaunbērzes PII Minkuparks (216.40 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012., 29.10.2015.,29.12.2016.)
Nav spēkā
Penkules pamatskolas nolikums (322.20 KB)
30.06.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012., 28.08.2014.)
Nav spēkā
Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes ''Spodrītis" nolikums (227.00 KB)
26.05.2011.
Pamatdokuments
27.01.2011. (ar grozījumiem 27.02.2014.)
Pamatdokuments
Nr.18_29122011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2011. gadam" (0.00 KB)
Nr.17_27102011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2011. gadam" (0.00 KB)
Nr.16_26052011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2011.gadam" (0.00 KB)
Nr.14_26052011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām" (0.00 KB)

Lapas