?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2012.gads

Nr.14_25102012
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012. gadam" (0.00 KB)
Nr.12_20092012
Nav spēkā
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām" (0.00 KB)
Nr.9_28062012
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam" (0.00 KB)
Nr.7_31052012
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam" (0.00 KB)
Nr.3_23022012
Nav spēkā
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām" (0.00 KB)
Nr.2_26012012
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2012. gadam (0.00 KB)
Nr.1_26012012
Nav spēkā
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dobeles novadā 2012.gadā" (0.00 KB)

2011.gads

Nr.9_31.03.2011
Pamatdokuments
Nr.19_29122011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 ''Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (94.24 KB)
Nr.15_30062011 (ar grozījumiem 31.10.2013.)
Nav spēkā
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā (154.90 KB)
Nr.8_18032011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 ''Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" (176.12 KB)
Nr.4_27012011
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.15 ''Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" (159.07 KB)
Nr.3_27012011
Nav spēkā
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6'' Par Dobeles novada pašvaldības nodevām" (130.95 KB)
Nr.2_27012011 (ar grozījumiem 31.03.2011., 29.05.2014. un 28.09.2017.)
Pamatdokuments
Nr.1_27012011
Nav spēkā
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību (0.00 KB)
2011
Pamatdokuments
24.11.2011.
Pamatdokuments

Lapas