?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2009.gads

Nr. 15_26112009
Nav spēkā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr. 14_26112009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (0.00 KB)
Nr. 13_26112009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs" (0.00 KB)
Nr. 12_24092009
Nav spēkā
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dobeles novadā, Dobelē, J. Čakstes ielā 2 (kad. Nr. 4601 008 3215) apstiprināšanu (116.00 KB)
Nr. 7_14092009
Nav spēkā
Par Dobeles novada teritorijas plānojumiem (0.00 KB)
Nr. 5_24092009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības nolikums" (0.00 KB)
Nr. 4_10092009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2009. gadam (0.00 KB)
Nr. 3_27082009
Nav spēkā
Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs (0.00 KB)
Nr. 2_13082009
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos "Dobeles novada pašvaldības nolikums'' (0.00 KB)
Nr. 1_09072009
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības nolikums (0.00 KB)
09.07.2009. (ar grozījumiem 27.08.2009.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības administrācijas nolikums (66.00 KB)
23.07.2009. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Pamatdokuments
13.08.2009. (ar grozījumiem 27.02.2014. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments
13.08.2009.
Nav spēkā
Noteikumi „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Dobeles novadā” (86.00 KB)
27.08.2009. (ar grozījumiem 29.12.2011.)
Nav spēkā
Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikums (129.77 KB)

Lapas