?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dokumenti

2011.gads

Nr.6_10022011
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2011. gadam (0.00 KB)
Nr.5_27012011
Nav spēkā
Par reklāmas nesējstendu, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr.1_27012011
Nav spēkā
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību (0.00 KB)

2010.gads

Nr.37_30122010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr.36_30122010
Nav spēkā
Kārtība pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskaitīšanai Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs (236.82 KB)
Nr. 35_25112010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 ''Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" (244.24 KB)
Nr. 34_25112010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 ''Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (0.00 KB)
Nr. 33_25112010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr. 32_25112010
Nav spēkā
Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi (ar grozījumiem 29.08.2013.) (160.13 KB)
Nr. 31_28102010 (ar grozījumiem 30.05.2013., 29.08.2013., 27.12.2013., 30.07.2015., 28.09.2017., 31.10.2019., 03.04.2020.)
Pamatdokuments
Nr. 30_28102010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr.29_28102010 (ar grozījumiem 29.08.2013., 27.02.2014., 24.04.2014.)
Nav spēkā
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi (353.14 KB)
Nr. 28_23092010
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 ''Dobeles novada pašvaldības budžets 2010.gadam" (0.00 KB)
Nr. 27_23092010 (ar grozījumiem 20.12.2012., 30.05.2013., 26.09.2013., 27.02.2014.)
Nav spēkā
Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem (425.48 KB)
Nr. 24_29072010 (ar grozījumiem 29.12.2011., 31.05.2012., 28.11.2013., 26.06.2015.)
Nav spēkā
Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (209.14 KB)
Nr. 23_29072010
Nav spēkā
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Dobeles novadā (0.00 KB)
Nr. 21_29062010 (ar grozījumiem 24.04.2014. un 27.08.2015.)
Pamatdokuments

Lapas