?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

20. augusts
O 15:30
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, Dobelē

Dobeles novada dome

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Sēdes norises vieta: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads

Sēdes norises laiks: 20.08.2019. plkst. 15.30

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

A.Apsīte

2.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu.

A.Apsīte

3.

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu.

A.Apsīte

4.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

A.Apsīte

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 11 Priežu ielā 4, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

6.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Alejās”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 10 Skolas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

8.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 25 Zaļā ielā 21, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 1 Upes ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 “Oškalnos”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

13.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Dārza ielā 2, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

14.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 “Mušās 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

15.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.38 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

16.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Magonēs”, Bikstos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

17.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 565” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

18.

Par nedzīvojamās ēkas “Mazā Rūta”, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā nojaukšanu.

E.Namsone