?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā komiteja

19. jūnijs
T 14:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Sociālā komiteja

19.06.2019. plkst. 14:00

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010. gada 30. decembra lēmumā Nr. 334/19 “Par Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu”

L.Nartiša

2.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2017. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 147/7 “Par Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu”

L.Nartiša

3.

Par Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

L.Šereiko

4.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Dobeles novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu

J.Kalniņa