?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Seminārs par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem

22. novembris
P 9:00
Dobelē, Brīvības ielā 15, 3.stāva zālē

SIA “DOBELES ŪDENS” aicina Dobeles novada pašvaldības pārstāvjus, pagastu pārvalžu un izglītības iestāžu vadītājus, un citus interesentus uz izglītojošu semināru par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, drošu ūdens lietošanu no krāna un saprātīgu dabas resursu izmantošanu.

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratorija un “Innocent Café” projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi semināru ciklu, lai uzlabotu sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un veicinātu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu. Semināru mērķis ir vērst pašvaldības un publisko iestāžu uzmanību uz saviem dzeramā ūdens lietošanas paradumiem un to radītajām izmaksām, kā arī informēt par iespējamiem risinājumiem fasēta dzeramā ūdens aizstāšanai ar “krāna ūdeni”. Tādējādi samazinot gan uzņēmumu un iestāžu izdevumus, gan to saražoto atkritumu daudzumu un veicinot videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu.

Papildu informācija:
Mairita Migliniece,
​Tālr. 26583899
E-pasts: mairita.migliniece@dobele.lv