?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pašvaldības tikšanās ar uzņēmējiem

11. decembris
T 15:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Dobeles novada pašvaldība laipni aicina novada uzņēmējus uz tradicionālo tikšanos gada nogalē - š. g. 11. decembrī no plkst. 15.00 līdz 17.00 (ierašanās no 14.45) - Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17 (dzeltenā māja), 1. stāvā, lielajā sēžu zālē.

Darba kārtībā "Dobeles novada pašvaldībā paveiktais 2019. gadā un turpmākie plāni un ieceres". Informēs Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs.