?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

15. februāris
T 15.00
Brīvības ielā 17, mazajā sēžu zālē

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība:

1. Par Dobeles novada pašvaldības dalību atzītajās sporta federācijās (M.Vaļko).
2. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 „Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” (M.Vaļko).
3. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu (J.Kalniņa)
4. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 ”Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem” (J.Kalniņa).
5. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22/1 ”Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Dobeles novada pašvaldība” (J.Kalniņa).