?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

21. augusts
T 15:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, Dobelē

Dobeles novada dome

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sēdes norises vieta: mazā sēžu zāle, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads

Sēdes norises laiks: 21.08.2019 plkst. 15.00

 

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par Dobeles novada noteikumu “Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu slodžu sadales kārtība” apstiprināšanu

M.Vaļko

2.

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 2019./2020.mācību gadā”

E.Evardsone

3.

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Spodrītis” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

4.

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

5.

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Jaņtārpiņš” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

6.

Par Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis“ nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

7.

Par pirmsskolas izglītības iestādes "Auriņš" nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

8.

Par Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes “Minkuparks” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

9.

Par Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

10.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā Nr.66/4 „Par Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu”

M.Vaļko

11.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr.114/6 „Par Gardenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

M.Vaļko

12.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā Nr.65/4 „Par Bērzupes speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu"

M.Vaļko

13.

Par BIKSTU pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

14.

Par Lejasstrazdu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko