?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

19. jūnijs
T 14:30
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

19.06.2019. plkst.14:30

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par Penkules pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

2.

Par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

3.

Par Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

L.šereiko

4.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Dobeles novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu

J.Kalniņa