?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Domes pastāvīgo komiteju sēdes

21. decembris - 22. decembris
O 13:00
T 12:00; 13:00; 13:30; 15:30
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, Dobelē

Komiteju sēdes 2021. gada 21. decembrī

13:00   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde     Darba kārtība

Komiteju sēdes 2021. gada 22. decembrī

12:00   Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde     Darba kārtība

13:00   Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde     Darba kārtība

13:30   Finanšu un budžeta komitejas sēde     Darba kārtība

15:30   Apvienotā komiteju sēde     Darba kārtība