?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Domes pastāvīgo komiteju sēdes

16. novembris - 17. novembris
O 14:00; 15:00
T 13:00; 15:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, Dobelē

Komiteju sēdes 2021. gada 16. novembrī

14:00   Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde     Darba kārtība

15:00   Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde     Darba kārtība

Komiteju sēdes 2021. gada 17. novembrī

13:00   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde     Darba kārtība

15:00   Finanšu un budžeta komitejas sēde     Darba kārtība