?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Domes pastāvīgo komiteju sēdes

19. maijs - 20. maijs
O 15:30
T 14:00; 14:30; 15:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 19. maijā 15:30     Darba kārtība

Sociālā komiteja 20. maijā 14:00     Darba kārtība

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 20. maijā 14:30     Darba kārtība

Finanšu un budžeta komiteja 20. maijā 15:00     Darba kārtība