?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada domes sēde 2019.gada jūlijā

25. jūlijs
C 14:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Kārtējā Dobeles novada domes sēde notiek 2019.gada 25.jūlijā plkst.14:00.

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma „Krūzu mežs” Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

3.

Par nekustamā īpašuma „Laukpuķes” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

4.

Par nekustamā īpašuma „Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

5.

Par nekustamā īpašuma „Luste” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

6.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Panākumi-Zemgalieši” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nodošanu valstij

A.Apsīte

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 15 Krišjāņa Barona ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

8.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 4 “Aptiekā”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 17 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeskrasti” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dangas” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

13.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

I.Persidska

14.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

I.Persidska

15.

Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumā Nr. 340/15 „Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu”

A.Vilks

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Latvijas arāju dalība Pasaules aršanas sacensībās” realizācijai

A.Vilks

17.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 8Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu

M.Vaļko

18.

Par ARTŪRA MACULĒVIČA iecelšanu Dobeles Mūzikas skolas direktora amatā

M.Vaļko