?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada darba ar jaunatni forums “PieDalies ideju laboratorijā!”

05. decembris
O 13.00 - 17.00
Dobeles Amatniecības vispārizglītojošās vidusskolas zālē, Katoļu ielā 1 , Dobelē

Dobeles novada darba ar jaunatni forums “PieDalies ideju laboratorijā!”

Foruma mērķis: organizēt vietējā līmeņa jaunatnes forumu, lai veicinātu sadarbību starp Dobeles novada jauniešiem, jaunatnes nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes darbā iesaistītajiem speciālistiem, pašvaldības amatpersonām, domes deputātiem.

Kas piedalīsies? Dobeles novada jaunieši, jaunatnes nevalstiskās organizācijas, jaunatnes darbā iesaistītie speciālisti, pašvaldības amatpersonas un domes deputāti

Ko darīsim?
1) dalībnieki tiks iepazīstināti ar Dobeles novada jaunatnes politikas programmas rīcības virzieniem, uzdevumiem un jauniešu anketēšanas rezultātiem;
2) dalībnieki analizēs izstrādātos jaunatnes politikas attīstības programmas uzdevumus, diskutēs, izstrādās priekšlikumus programmas pilnveidošanai

Kas organizē? Dobeles novada Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija un biedrība “Dobeles Jauniešu dome” sadarbībā ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru.