?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

ATCELTS_Dobeles un Auces novadu koru un ansambļu skate

21. marts
S 16:00
Dobeles Mūzikas skolā, koncertzālē “Zinta”

Skate koriem un ansambļiem ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums. Skates mērķis ir apzināt Dobeles un Auces novadu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, nodrošināt kora darbības procesa nepārtrauktību un veicināt māksliniecisko izaugsmi un kvalitāti, attīstīt un kopt Dziesmu un deju svētku koru dziedāšanas tradīciju. Skates mērķis ir gatavoties valsts nozīmes, koru nozares pasākumiem, šogad - Kurzemes Dziesmu svētkiem 150!  Kurzemes Dziesmu svētki notiks Dobelē, š.g. 27.jūnijā.

Kolektīviem skatē būs jāizpilda trīs dziesmas. Divas dziesmas  ir Kurzemes Dziesmu svētkiem 150 repertuārā iekļautās, un viena brīvas izvēles dziesma, divas no tām - a cappella izpildījumā.

Žūrija katru dalībnieka izpildīto skaņdarbu vērtēs pēc mākslinieciskā un tehniskā snieguma. Atbilstoši iegūtajai kvalitātes pakāpei, dalībnieki saņems skates rīkotāju izsniegtu diplomu.

Skati rīko Dobeles pilsētas kultūras nams sadarbībā ar Dobeles un Saldus koru apriņķa virsdiriģenti Māru Marnauzu.

Atbalsta Dobeles Mūzikas skola un Dobeles novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Linda Rēdliha,
Dobeles pilsētas kultūras nama
producente
linda.redloha@dobele.lv