?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

2 dienu apmācību kurss Bioloģisko dārzeņu audzēšana un virzība tirgū

25. jūlijs - 26. jūlijs
C-P 10:00
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brīvības ielā 7

Lektores:
LĪGA LEPSE - APP “Dārzkopības institūts” vadošā pētniece
LĀSMA OZOLA - SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” projektu vadītāja

Mācību norises vietas:
Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Brīvības iela 7, Dobele (teorētiskās nodarbības).
Bioloģiskā ZS “Vizbuļi”, Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads (praktiskā daļa).
Mācības ietvers 10h (1h=45 min) teorētiskās nodarbības un 6h ilgu praktisko daļu. Mācību dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 75%, tiks izsniegts apliecinājums.

MĀCĪBU PROGRAMMA

PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA, zvanot pa tālruni 20262027 vai rakstot elektroniski uz e-pastu: ekoprodukti@ekoprodukti.lv. Dalībnieku skaits ierobežots.

Potenciālajam mācību dalībniekam jāaizpilda mācību DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS ANKETA.

Tāpat aicinām atsūtīt skenētus dokumentus, kuri pierāda iesaisti nozarē, t.i., lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs. Kā apliecinošie dokumenti var būt zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir zeme, mežs, LAD EPS izdruka, ja 2018. vai 2019. gadā esat pieteicies platību maksājumiem. Ja esat uzņēmuma (z/s) darbinieks vai ģimenes loceklis, tad nepieciešama tāda dokumenta kopija, kas apliecina mācību dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, piemēram, darba līgums, prakses līgums, pilnvara, laulības apliecība u.c.

Mācības ir bezmaksas.

Mācību laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

LAP 2014.-2020. pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD 080219/P12

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.