?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Zebrenes pagasts

Pagasta pārvalde

Adrese: „Upītes", Zebrenes pagasts, Dobeles novads, LV-3731.
Tālrunis: 63729651, 29191655
Fakss: 63729651
E - pasts: zebrene@dobele.lv

Darba laiks:
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Pārvaldē pieņem maksājumus par īri, atkritumu savākšanu, ūdeni un kanalizāciju, siltumu, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

 

 

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pagasta pārvaldes vadītāja

Irēna Dabra

63729651;
29111938

Pirmdien 14.00 - 16.00;
trešdien 9.00 - 11.00

Sekretāre

Valentīna Boriseviča

63729651;
29191655

 

Bibliotēkas vadītāja

Santa Šķērsta

 

 

Kultūras darba organizatore

Evita Zute

26767172

 

Sociālās darbinieces

Alda Razdovska

63700154, 29331374

Ceturtdien 8.30-12.00

Iveta Stankus

63700154, 25495429

Trešdien 8.30 -11.00;

 

Bāriņtiesas locekle

 

63707266

Pieņemšana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta

 

 

Vispārīga informācija

Platība

90.7 km2

Iedzīvotāju skaits

471  (dati uz 2019. gada 1. janvāri)

Lielākā apdzīvotā vieta

Zebrene

 

Zebrenes pagasta kopējā platība ir 9066,4 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 3559,7 ha; meži - 4325,0 ha; purvi - 260,2 ha; krūmi - 228,9 ha; ūdeņi - 288,4 ha; pagalmi - 61,6 ha; ceļi - 122,1 ha; pārējā - 220,6 ha.