?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Vildavas ceļš

Projekts: Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14  autoceļš P103 - Vildavas rekonstrukcija (līguma par projekta īstenošanu Nr.11-06-L00101-000003)

Projekta mērķis: nodrošināt infrastruktūras sakārtošanu pēc cukura rūpniecības restrukturizācijas, veicot bojātā autoceļa posma rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. tehniskā projekta izstrādāšana;
  2. Autoceļa A.C. P-103 - "Vildavas" no km 1,730 līdz km 3,890 rekonstrukcija Auru pagastā, Dobeles novadā un būvuzraudzības veikšana. 

Kopējās projekta izmaksas: 68 775.11 LVL

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 17001.97 LVL

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansējums: 42 437 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada augusts - 2011.gada septembris

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Gasone

Kontaktinformācija: inese.gasone@dobele.lv, tālr.: 22046446; fakss 63722463