?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vienošanās par privatizējamās mājas zemes zem dzīvokļa domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Vienošanās dzīvokļa privatizācijai par pajām
2. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav dzīvokļa īpašnieks) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas un informācijas centrā iesniegumu un pievieno norādītos dokumentus.

2.

Pēc dokumenta sagatavošanas, jāierodas Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 209., 210. kabinetos  parakstīt un saņemt sagatavoto vienošanos.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700108, 63700109