?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

 

  • Dobeles novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto

Dobeles Mūzikas skolas DIREKTORA amatu.

Atalgojums:1228 Euro (bruto)

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 8. jūnijs plkst. 18:00.

Konkursa NOLIKUMS. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.  

Uzziņas pa tālruni 63707280 (Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone).

  • Penkules pamatskola piedāvā darbu 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGAM

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 28378213 (izglītības iestādes direktore Dace Melbārde).

  • Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) piedāvā darbu

LOGOPĒDAM – 0,4 slodze (12 kontaktstundas)

Darba vieta: Penkules pirmsskola un sākumskola.

Vairāk informācijas zvanot DJIVC direktorei L.Liepiņai 25495675

  • Augstkalnes pamatskola  piedāvā darbu

SKOLAS MEDMĀSAI - 0,5 slodzes

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu augstkalnes.psk@dobele.lv  vai ieva.krumina@dobele.lv.

Informācija par skolu http://www.mezmuiza.lv un zvanot 28810599.     

  • Bēnes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši" piedāvā darbu

SKOLOTĀJAM LOGOPĒDAM - 0,5 slodzes (15 stundas nedēļā)

Darba alga neto 415 EUR.

Darba vietas adrese: Sniķeres iela 8c ,Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads

Vairāk informācijas un pieteikšanās pa  e-pastu: rukisi@dobele.lv vai  zvanot  vadītājai 28384320

  • Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde " Minkuparks" piedāvā darbu

pirmsskolas izglītības MŪZIKAS SKOLOTĀJAM - 0,833 likmes

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 29 497 082.

  • Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “ Jāņtārpiņš ” piedāvā darbu

LIETVEDEI - 0,5 slodzes

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie vadītājas Dz. Baumanes, tālr.26486128

  •  Pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis" uz noteiktu laiku aicina darbā  

MEDICĪNAS MĀSU ar 20 stundu slodzi nedēļā.

Kontakti: Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrītis" vadītāja I. Zāģere,

saziņai 64722524, 25627774 un e- pasts: spodritis@dobele.lv

  • Dobeles novada Izglītības pārvalde piedāvā darbu 

ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I001 "Atbalsts priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas samazināšanai"

PSIHOLOGIEM uz laiku no 2019. gada septembra līdz 2022. gada decembrim.

Samaksa saskaņā ar "Pedagogu darba samaksas noteikumiem".

Papildus informāciju varat saņemt zvanot pa tālruni 25495677,

projekta kordinatorei, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsultei Evitai Evardsonei.