?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tūrisma objekti

* Dabas liegums “Ukru gārša”; 

* Ukru vēstures istaba; 

* Sniķeres baznīcas drupas; 

* Ķīmiķa Gustava Vanaga piemiņas vieta “Rungas”; 

* Stēla Nacionālajiem partizāniem;

* Skolotāja, dzejnieka Jāņa Ludborža atdusas vieta;

* Ukru ezers.