?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Transporta izdevumu kompensācijas izglītojamajiem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības 15, 402.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Tai skaitā pagastos

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718;

Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710;

Šķibes ciems 4a, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732;

„Liepziedi", Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713;

Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;

Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717;

„Krimūnas", Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719;

Ziedugravas Nr. 5, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724;

"Vecā skola", Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725;

"Palejas", Zebrenes pagasts, Dobeles novads, LV-3731

Pa pastu

Brīvības 15, 402.kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības 15, 402.kab, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, pagasta pārvaldēs, izglītības iestādēs

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Individuāls pieteikums personalizētās viedkartes (e-talona) saņemšanaiDatne individuals_pieteikums_personalizetas_viedkartes_sanemsanai.docx
2. Iesniegums sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanaiDatne iesniegums_sabiedriska_transporta_kompensacijas_sanemsanai.docx
3. Iesniegums personīgā transporta lietošanas kompensācijas saņemšanaiDatne iesniegums_personiga_transporta_izmaksu_kompensacijas_sanemsanai.docx
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā uzsākot izglītības iegūšanu, vai mainoties dzīvesvietai vai izglītības iestādei, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas izdevumu segšanas veida piemērošanu atbilstoši Dobeles novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7:

1) individuālo pieteikumu e–talona saņemšanai (1.pielikums);

2) iesniegumu sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu, kurā netiek nodrošināta braukšana ar e-talonu (2.pielikums);

3) iesniegumu personiskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai (3.pielikums).

2.

Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais līdz katra mēneša 7.datumam attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Izglītības iestāde pēc e-talonu saņemšanas tos pret parakstu izsniedz izglītojamajam.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707270