?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Teritorija, iedzīvotāji

Dobeles novads

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi. 

Kādreizējā Dobeles rajona teritorijā no 2009. gada 1. jūlija  ir izveidoti trīs novadi: Auces novads, Dobeles novads un Tērvetes novads.

Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti – AnneniekuAuruBērzesBikstuDobelesJaunbērzesKrimūnuNaudītesPenkulesZebrenes.

Teritorijas platība:  889,7 km²

Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP datiem uz 01.07.2020.):

  • Novadā kopā - 20 740, tai skaitā Dobeles pilsētā - 9402
  • Pēc dzimuma: vīrieši -  10 050;  sievietes - 10 690
  • Pēc nacionālā sastāva: