?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Teritorija, iedzīvotāji

Dobeles novads

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi. 

Kādreizējā Dobeles rajona teritorijā no 2009. gada 1. jūlija  ir izveidoti trīs novadi: Auces novads, Dobeles novads un Tērvetes novads.

Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti – AnneniekuAuruBērzesBikstuDobelesJaunbērzesKrimūnuNaudītesPenkulesZebrenes.

Teritorijas platība:  889,7 km²

Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP datiem uz 01.01.2020.):

  • Novadā kopā - 20 808, tai skaitā Dobeles pilsētā - 9452
  • Pēc dzimuma: vīrieši -  10 072;  sievietes - 10 736
  • Pēc nacionālā sastāva: