?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tehniskie projekti, skiču projekti līdz 1.10.2014.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiDatne iesniegums projekta akceptēšanai
2. Oriģināls (3 eks.)
1. Tehniskais projekts, skiču projekts vai izvērstais skiču projekts, kas izstrādāts derīga PAU darbības laikā līdz 1.10.2014. un nav akceptēts
2. Tehniskais projekts, skiču projekts vai izvērstais skiču projekts, kas akceptēts līdz 1.10.2014. un nav izņemta būvatļauja līdz 1.10.2014.
3. būvniecības iesniegums ēkaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums ēkai
4. būvniecības iesniegums inženierbūveiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums inženierbūvei
5. būvniecības iesniegums meliorācijaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums meliorācijai
6. būvniecības iesniegums ceļamMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums ceļam
7. būvniecības iesniegums elektrībaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums elektrībai
8. būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariemMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariem
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu, būvniecības iesniegumu un tehnisko projektu (vai skiču projektu) nepieciešamajiem grafiskajiem pielikumiem

2.

1) Būvvalde izsniedz būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem VAI

2) Būvvalde izsniedz būvatļauju un veic atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un veic ierakstus būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707267, 63700103, 63707268