?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sports

Dobeles novada Sporta pārvalde

Brīvības ielā 17, Dobele, LV-3701
Vadītāja Linda Karloviča, e-pasts: linda.karlovica@dobele.lv
Lietvede Vita Grosberga, e-pasts: vita.grosberga@dobele.lv

  • Dobeles sporta centrs

Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV–3701
Tālr. 637 81385; e-pasts: dpsc@dobele.lv
Direktors: Dainis Ritums, tālr. 637 81886

  • Kaķenieku kultūras un sporta centrs

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr. 26786006; e-pasts: valentina.pravdiveca@dobele.lv
Direktore: Valentīna Pravdiveca
Sporta darba organizators: Rolands Dakteris
Mob. tālr.: 29148674; e-pasts: doks3@inbox.lv

  • Penkules sporta centrs

Skola, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
E-pasts: pavasaristasis@inbox.lv
Direktors: Staņislavs Jonkus, tālr. 26486387

  • Bikstu sporta un atpūtas centrs

„Atpūtas”, Biksti, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713
E-pasts: jana.volksone@inbox.lv
Sporta zāles pārzine: Jana Volksone-Pronckus, tālr. 26085836

Dobeles novada Sporta pārvaldes nolikums