?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sports

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde

Brīvības ielā 17, Dobele, LV-3701
Vadītāja Māra Krūmiņa, tālr.  63725385, 25488420; e-pasts: mara.krumina@dobele.lv
Lietvede Līga Freiberga, tālr. 63720933, 20260177, e-pasts: liga.freiberga@dobele.lv

  • Dobeles sporta centrs

Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV–3701
Tālr. 637 81385; e-pasts: dpsc@dobele.lv
Direktors: Dainis Ritums, tālr. 637 81886

  • Kaķenieku kultūras un sporta centrs

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr. 26786006; e-pasts: valentina.pravdiveca@dobele.lv
Direktore: Valentīna Pravdiveca
Sporta darba organizators: Rolands Dakteris
Mob. tālr.: 29148674; e-pasts: doks3@inbox.lv

  • Penkules sporta centrs

Skola, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
E-pasts: pavasaristasis@inbox.lv
Direktors: Staņislavs Jonkus, tālr. 26486387

  • Bikstu sporta un atpūtas centrs

„Atpūtas”, Biksti, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713
E-pasts: liba4@inbox.lv
Sporta zāles pārzine: Līga Zariņa, tālr. 26153261